Γενικές Πληροφορίες

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει στους προπτυχιακούς φοιτητές μια ανασκόπηση των δυνατοτήτων και του αντίκτυπου που έχει η Πληροφορική στη σύγχρονη κοινωνία. Επίσης, να δώσει μια σύνοψη των τεχνολογικών υποδομών, των ερευνητικών θεμάτων και άλλων δραστηριοτήτων του Τμήματος Πληροφορικής και να ενημερώσει τους φοιτητές για διάφορα ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και μεταπτυχιακών σπουδών.

Διαλέξεις: Τρίτη, 16:30-18:30, MS Teams

Διδάσκων: Δρ. Μάριος Belk

Κτήριο: ΘΕΕ01, Γραφείο 211

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 10:00 – 12:00


Ανακοινώσεις

[13/04/2021] Έχει δοθεί παράταση για την υποβολή της ομαδικής εργασίας και του βίντεο προβολής. Η νέα ημερομηνία υποβολής είναι 25/04/2021, 23:59.

[13/04/2021] Για τις τελικές παρουσιάσεις ομάδων, παρακαλώ η κάθε ομάδα να βιντεοσκοπήσει την παρουσίαση της μέσω του MS Teams, Zoom ή άλλο εργαλείο της προτίμησής σας. Έπειτα ανεβάστε το βίντεο σαν private video μέσω του YouTube Studio και αποστείλτε το YouTube URL στον σύνδεσμο κάτω από το Assignments. Η τελική ημερομηνία υποβολής παρουσιάσεων είναι στις 24/05/2021. Σημειώνεται πως το βίντεο παρουσίασης είναι διαφορετικό από το βίντεο προβολής.

[23/03/2021] Η πρώτη ατομική εργασία έχει ανακοινωθεί.

[16/02/2021] Ομαδική Εργασία: Βιβλία μελέτης ανά ομάδα και μέλη κάθε ομάδας.

[02/02/2021] Η δημιουργία ομάδων και επιλογή/πρότασης του βιβλίου που θα μελετηθεί θα πρέπει να γίνει μέχρι 09/02/2021.

[02/02/2021] Η ομαδική εργασία έχει ανακοινωθεί.

[18/01/2021] Το συμβόλαιο του μαθήματος έχει ανακοινωθεί.

[18/01/2021] Έναρξη μαθημάτων.