Γενικές Πληροφορίες

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει στους προπτυχιακούς φοιτητές μια ανασκόπηση των δυνατοτήτων και του αντίκτυπου που έχει η Πληροφορική στη σύγχρονη κοινωνία. Επίσης, να δώσει μια σύνοψη των τεχνολογικών υποδομών, των ερευνητικών θεμάτων και άλλων δραστηριοτήτων του Τμήματος Πληροφορικής και να ενημερώσει τους φοιτητές για διάφορα ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και μεταπτυχιακών σπουδών.

Διαλέξεις: Τρίτη, 16:30-18:30, Αίθουσα 109, ΧΩΔ01

Διδάσκων: Δρ. Μάριος Belk

Κτήριο: ΘΕΕ01, Γραφείο 211

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 11:00 – 13:00 (ΘΕΕ01-211)

Παλαιότερα έτη: Ιστοσελίδα Μαθήματος 2019


Ανακοινώσεις

[21/01/2020] Η δημιουργία ομάδων και επιλογή/πρότασης του βιβλίου που θα μελετηθεί θα πρέπει να γίνει μέχρι 28/01/2020.

[21/01/2020] Η ομαδική εργασία έχει ανακοινωθεί.

[14/01/2020] Το συμβόλαιο του μαθήματος έχει ανακοινωθεί.

[14/01/2020] Έναρξη μαθημάτων.