Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος ΕΠΛ231 - Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Το μάθημα μελετά μεθόδους οργάνωσης των πληροφοριών, αλγόριθμους μετασχηματισμού τους και την ανάλυση της πολυπλοκότητας των αλγορίθμων. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα χρησιμοποιηθεί η γλώσσα προγραμματισμού JAVA.

Συμβόλαιο Μαθήματος

Συμβόλαιο Μαθήματος download

Διδάσκοντες Μαθήματος

Διδάσκων Καθηγητής: Χαραλάμπους Παναγιώτης
Τηλέφωνο: +357 22 89 27 46
ΦΑΞ: +357 22 89 27 01
Γραφείο: ΘΕΕ01 - Β120
Ηλ. Ταχυδρομείο: p.charalambous-AT-cs.ucy.ac.cy
Ώρες Γραφείου: Τρίτη, 16:00-18:00, ή κατόπιν συνεννόησης
Διαλέξεις: Τρίτη και Παρασκευή, 09:00 – 10:30, ΧΩΔ-02 113
Φροντιστήριο: Τετάρτη, 10:00 – 11:00, ΧΩΔ-01 006
Εργαστήριο: Τρίτη, 12:00 - 14:00 & 14:00-16:00 ΘΕΕ-01 Β121
Βοηθοί Διδασκαλίας:

Υπεύθυνος Εργαστηρίου:
Χατζηπολλάς Γεώργιος
Email: χχχχ-AT-cs.ucy.ac.cy,
Γραφείο: ΘΕΕ01 - Β117
Ώρες Γραφείου: TBA