ΕΠΛ324: Επικοινωνίες και Δίκτυα

Χειμερινό Εξάμηνο 2017

Στόχος Μαθήματος

Το μάθημα αυτό είναι ένα εισαγωγικό μάθημα σε Δίκτυα Υπολογιστών σε προπτυχιακό επίπεδο. Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η κατανόηση και χρήση των εννοιών που σχετίζονται με τα επουσιώδη θέματα στα Δίκτυα Υπολογιστών και το Διαδίκτυο.

Περιεχόμενο

Ασχολείται με: θεμελιώσεις στα δίκτυα επικοινωνιών, πρωτόκολλα, τοπικά δίκτυα και δίκτυα ευρείας περιοχής. Ανοικτά συστήματα όπως το Διαδίκτυο. Έννοιες που σχετίζονται με το Ίντερνετ. TCP / IP σουίτα πρωτοκόλλων: Επίπεδο Εφαρμογών, Επίπεδο Μεταφοράς, Επίπεδο Δικτύων και Δρομολόγηση, Επίπεδο Σύνδεσης. Αξιολόγηση δικτύων και πρωτοκόλλων.

Πληροφορίες Μαθήματος

Επικοινωνία:
Επικ. Καθ. Βάσος Βασιλείου
ΘΕΕ 1, Β114
<my last name.first initial>@ucy.ac.cy

Ώρα και Τοποθεσία Διαλέξεων:
Τρίτη/Παρασκευή, 09:00-10:30,
ΧΩΔ02, Β104

Ώρες Γραφείου:
Τρίτη/Παρασκευή, 10:30πμ-12:00μμ

Υπεύθυνος Εργαστηρίων:
Δρ. Γιάννος Μυλωνάς

Εργαστήρια:
Δευτέρα, 8:00πμ-2:00μμ, ΘΕΕ 1, 201

Κώδικας Τιμής

Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα ακολουθούν τους Κανονισμούς και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου. Ηθική και ειλικρινής συμπεριφορά αναμένεται καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Όλες οι περιπτώσεις ύποπτης συμπεριφοράς θα παραπέμπονται στο Τμήμα και στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Η αντιγραφή ή η προσπάθεια αντιγραφής μεταξύ φοιτητών σε εξετάσεις ή εργασίες, απαγορεύεται αυστηρά. Τυχούσες αντιγραφές θα συνεπάγονται την αποπομπή των αναμεμιγμένων φοιτητών από την τάξη, τον μηδενισμό του βαθμού τους στις εν λόγω εξετάσεις ή εργασίες και την καταγγελία τους στο Συμβούλιο του Τμήματος για την εφαρμογή περαιτέρω πειθαρχικών κανόνων.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Το μάθημα θα υιοθετήσει ένα νέο τρόπο διδασκαλίας που συνδιάζει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Οι φοιτητές θα παρακολουθούν επιλεγμένα βίντεο (Prof. Feamster's Networking Videos) ή θα διαβάζουν συγκεκριμένα κομμάτια απο τη βιβλιογραφία πρίν να έρχονται στις διαλέξεις
 • Ο καθηγητής θα παρουσιάζει το θέμα χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη βιβλιογραφία ή/και άλλες πηγές.
 • Οι φοιτητές και ο καθηγητής θα συζητούν τα θέματα της μέρας.

Προαπαιτούμενα

ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού

Βιβλιογραφία

 • "Computer Networking -- A Top-Down Approach Featuring the Internet" – Seventh Edition, James F. Kurose and Keith W. Ross, Addison-Wesley, 2016.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • “Computer Networks, An Open Source Approach – International Edition”, Yin-Dar Lin, Ten-Hung Hwang, and Fred Baker, McGraw Hill, 2011

Αξιολόγηση

 • 30% Ασκήσεις και Εργαστήριο
 • 30% Ενδιάμεση Εξέταση
 • 40% Τελική Εξέταση

Please watch all videos and read all papers before class. The teaching style will be "flipped", so class time will be devoted to discussion and questions.

Videos, assignments, and papers will be posted by the beginning of the corresponding week of class. Assignments will generally be due immediately before the subsequent assignment is released.

Date Modules and Videos Readings Slides
September 5
 • Class Overview and Syllabus Introduction
September 8, 12, 15
 • Introduction
  • Videos 1, 2
 • Network Architecture Principles
  • Videos 3-16
September 13
 • Θεωρία της Μετάδοσης της Πληροφορίας
 • Info. Theory
 • September 19, 22, 26, 27
  • The Web and HTTP
   • Videos 146-153
 • Κεφάλαιο 2
 • September 29, October 10, 11
  • Application Layer Protocols
   • DNS (videos 85-86, 145-151)
   • FTP
   • E-mail
 • Κεφάλαιο 2
 • October 13, 17
  • Transport Layer Services and Reliable Data Transfer
   • Videos 50-57
 • Κεφάλαιο 3.1-3.3
 • October 20
  • Automatic Repeat, Go-Back-N, Selective Repeat
   • Videos 50-57
 • Κεφάλαιο 3.4
 • October 24
  • TCP Flow Control <\li>
  • TCP Connection management
   • Videos 50-57
 • Κεφάλαιο 3.5
 • October 27 ΕΞΕΤΑΣΗ ΗΜΙΕΞΑΜΗΝΟΥ
 • Reading List
 • October 31, November3
  • TCP Congestion Control
   • Videos 50-57
 • Κεφάλαιο 3.6-3.7
 • November 7
  • Network Layer Part A - Forwarding
 • Κεφάλαιο 4 (4.1)
 • November 10
  • Network Layer Part B - Addressing
 • Κεφάλαιο 4 (4.3)
 • November 14, 17
  • Network Layer Part C - Routing
 • Κεφάλαιο 5
 • November 21
  • Data Link Layer
 • Κεφάλαιο 6
 • November 24
  • Wireless Communicatons Primer
  November 28
  • Introduction to Security Issues

  Ασκήσεις και Εργαστήρια

  Εργαστήρια
  • 4/9/2017 - Δεν θα υπάρξει εργαστήριο την πρώτη βδομάδα μαθημάτων
  • Παρακαλώ επισκεφθείτε την σελίδα Εργαστήρια για περισσότερες πληροφορίες

  Εργασίες
  Αριθμός Εκφώνηση Ημερ. Παράδοσης
  1.
  • Άσκηση για Traceroute
  Να παραδώσετε την εργασία τυπωμένη στην αρχή του εργαστηρίου.
  Δευτέρα 2/10/2017
  2.
  • Wireshark Lab 1 (Κεφ 1)
  Δεν χρειάζεται να παραδοθεί
  2.
  • Wireshark Lab 2 HTTP (Κεφ 2)
  Να παραδώσετε την εργασία τυπωμένη στην αρχή του εργαστηρίου.
  Δευτέρα 9/10/2017
  3.
  • Κεφάλαιο 1
  • Problems P6, P7, P10, P11
  • Κεφάλαιο 2
  • Problems P1, P2, P4, P5 Οι ασκήσεις Ch1 P6, P7 και Ch2 P1, P4, P5 είναι οι ίδιες και στην 6η Έκδοση του Βιβλίου
  Να παραδώσετε την εργασία τυπωμένη στην αρχή του φροντιστηρίου.
  Τετάρτη 11/10/2017

  Ανακοινώσεις

  • 04/09/2017 - Website up and running
  • 04/09/2017 - Δεν θα γίνουν εργαστήρια την πρώτη βδομάδα διαλέξεων
  • 04/09/2017 - Δεν θα γίνει φροντηστήριο την πρώτη βδομάδα διαλέξεων
  • 26/09/2017 - Διορθώσεις στις ημερομηνίες στο Πρόγραμμα Διαλέξεων
  • 26/09/2017 - Εκφώνηση νέων Εργασιών