cs@cs.ucy.ac.cy | +357-22-892700

| | | | MyCS Portal |

Ειδικός Επιστήμονας στο Ερευνητικό Έργο PaaSport

Ειδικός Επιστήμονας στο Ερευνητικό Έργο PaaSport

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας

Αρ. Θέσεων: Μία (1)

Κατηγορία: Χρονική περίοδο 1 (ενός) έτουςμε δυνατότητα ανανέωσης έωςτο Νοέμβριο 2016

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογισμού του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρoυ δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση 1 κενής θέσης (Πλήρους Απασχόλησης) για το Ερευνητικό Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ουπλαισίου προγράμματος PaaSport: 

«PaaSport: A Semantically-enhanced Marketplace of Interoperable Platform-as-a-Service offerings for the deployment and migration of business applications of SMEs»

The PaaSport project focuses on resolving the application portability issues that exist in the Cloud PaaS market through a flexible and efficient deployment and migration approach. To this end, PaaSport will combine Cloud PaaS technologies with lightweight semantics in order to specify and deliver a thin, non-intrusive Cloud-broker (in the form of a Cloud PaaS Marketplace), to implement the enabling tools and technologies, and to deploy fully operational prototypes and large-scale demonstrators.

Το πρόγραμμα στοχεύει σε έρευνα και ανάπτυξη υψηλού επιπέδου, σε στενή συνεργασία με Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

[PaaSport-RA]: 1 θέση

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Πληροφορικής ή Μηχανικής Υπολογιστών και να έχουν μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών σε σχετικό επιστημονικό τομέα.

Προηγμένες γνώσεις προγραμματισμού σε Java, Web, WebServices, XML, σοβαρή εμπειρία με Τεχνολογία Λογισμικού, SemanticWeb και Middleware.

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι αναμένονται να γράφουν και να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα με τους συνεργάτες του προγράμματος.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εμπειρία σε: Cloud Computing Platforms, SLAs, αξιολόγηση της απόδοσης, ανάκτησης πληροφορίας και διαχείρισης δεδομένων, RDF, σχεσιακές και Cloud βάσεις δεδομένων.

Εμπειρία στα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Eclipse, OSGi και WSDL.

Εμπειρία στη διαχείριση έργου.

Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ο/Η υποψήφιος/α θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Διαδικτυακού Υπολογισμού και τα καθήκοντα θα περιλαμβάνουν i) τη διεκπεραίωση των πακέτων εργασίας του προγράμματος, ii) συνεργασία τόσο με διεθνείς ομάδες όσο και την υπόλοιπη ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου   Διαδικτυακού Υπολογισμού ,iii) επιστημονική συνεισφορά στα θέματα του ερευνητικού προγράμματος iv) τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και τεχνικών εκθέσεων στα αγγλικά καθώς επίσης και παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά φόρα, καιv) συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα που συμφωνούνται και υπευθυνότητα στη διαχείριση όλων των τεχνικών ζητημάτων του εργαστηρίου και της ερευνητικής ομάδας Διαδικτυακού Υπολογισμού.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στις κλίμακες Α8-Α11 (€2,000-€3,400) αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Το πρόγραμμα δεν προνοεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και καταβολή 13ουμισθού. Η αρχική πρόσληψη είναι με σύμβαση για χρονική περίοδο ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης έωςτο Νοέμβριο 2016.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν:

α) πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά

β) σύντομη (όχι περισσότερο από 500 λέξεις) αιτιολόγηση-τεκμηρίωση του ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση στα αγγλικά,

γ) δύο (2) ονόματα ατόμων και στοιχεία επικοινωνίας τους που μπορούν να δώσουν άμεσα συστατικές επιστoλές.

Τα στοιχεία της αίτησης υποβάλλονται κατευθείαν ηλεκτρονικά με θέμα τον κωδικό της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpoveda@cs.ucy.ac.cy . Οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2014 θα εξετασθούν στον πρώτο κύκλο αξιολόγησης. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συντονιστές του προγράμματος, Δρ. Δικαιάκο Μάριο (email:mdd@cs.ucy.ac.cy ) ή Δρ. Πάλλη Γεώργιο (email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).