cs@cs.ucy.ac.cy | +357-22-892700

| | | | MyCS Portal |

Internship at Laboratory for Internet Computing, Department of Computer Science, Summer 2018

LInC newΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τίτλος: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Κατηγορία: Εργασιακή Εμπειρία

Τοποθεσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

Ιστοσελίδα: http://linc.ucy.ac.cy

Ημερομηνία: 30/3/2018

Το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογισμού του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει αριθμό θέσεων πρακτικής άσκησης και εργασιακής εμπειρίας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμες, τυπικά με χρονική διάρκεια από 6 εβδομάδες μέχρι 3 μήνες και επιλεγμένες ετήσιες τοποθετήσεις, σε θέματα όπως:

 • Ανάλυση Δεδομένων και Εξαγωγή Γνώσης από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter (data analysis and knowledge extraction from the onlinesocial network Twitter).
 • Aνάλυση Συναισθήματος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter (sentiment analysis on online-social Twitter).
 • Ενσωμάτωση Ανοικτών Δεδομένων και Απεικόνισή τους στην πλατφόρμα Mandola (integration of open datasets on the Mandola dashboard).
 • Προγραμματισμός εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα.
 • Τεχνολογίες Μικρο-υπηρεσιών και Κιβωτίων για περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους (micro-service and container technologies for cloud computing environments).

Γενικές Πληροφορίες για το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογισμού (LINC) ιδρύθηκε το 2002, με σκοπό να αναπτύξει και να διεξάγει υψηλής ποιότητας έρευνα, να προωθήσει τα ερευνητικά του αποτελέσματα σε υψηλού κύρους συνέδρια και περιοδικά σχετικά με τον τομέα και να ενδυναμώσει την υιοθέτηση καινοτόμων πληροφοριακών τεχνολογιών από Κυπριακούς οργανισμούς και την κοινωνία. Το LINC έχει ως στόχο να καθιερωθεί σαν πρωτοπόρο ερευνητικό κέντρο στην Κύπρο πραγματοποιώντας υψηλής ποιότητας επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.

Το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογισμού (LInc) έχει ισχυρή πείρα σε έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής για το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό, μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία με συνολικό προϋπολογισμό πέραν των 6εκ.Ευρώ. Το LINC έχει εμπειρία πέραν των 15 ετών στην λειτουργία και διαχείριση e-Υποδομών (Grids και Clouds). Η τρέχουσα υποδομή περιλαμβάνει ειδικές συστάδες που τρέχουν Linux και Openstack με πάνω από 350 πυρήνες και 80 ΤΒ αποθηκευτικού χώρου. Κατά τη 15ετή λειτουργία του LINC περισσότεροι από 60 μετα- διδακτορικοί, διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί ερευνητές έχουν εκπαιδευτεί, παράγοντας περισσότερες από 140 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και αρκετά εργαλεία λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το LINC ίδρυσε και λειτούργησε με επιτυχία την πρώτη ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για το ασφαλές διαδίκτυο (SafeWeb), τις πρώτες εγκαταστάσεις Υπολογισμού Πλέγματος(CyGrid) και την πρώτη αρχή πιστοποίησης πλέγματος (CyGrid CA). Πρόσφατες εργασίες μελών του εργαστηρίου έχουν λάβει το βραβείο καλύτερης εργασίας 2016 IEEE International Conference on Big Data και το 2014 International Conference on Service-Oriented Computing. Επιπλέον το LINC συνεργάζεται με διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα και εταιρείες (KTH, Warrwick, NTUA, FORTH, UBITECH, TUW μεταξύ άλλων).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό (Masters) πρόγραμμα στην Πληροφορική ή την Μηχανική Υπολογιστών ή σε παραπλήσιο επιστημονικό πεδίο
 • Ισχυρές ικανότητες στον προγραμματισμό και στα λειτουργικά συστήματα(Java, Linux) για τη δημιουργία εφαρμογών και υπηρεσιών
 • Γνώση μεθοδολογιών και εργαλείων της Μηχανικής Λογισμικού.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή/και της Ελληνικής γλώσσας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ο υποψήφιος θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Διαδικτυακού Υπολογισμού και θα διεξάγει έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού σε τεχνολογίες αιχμής σε θέματα του Εργαστηρίου. Τα καθήκοντα του υποψηφίου περιλαμβάνουν i) την ολοκλήρωση των project που του ανατίθενται, ii) τη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Εργαστηρίου, iii) επιστημονική συνεισφορά σε θέματα των ερευνητικών προγραμμάτων, iv) τεχνικές αναφορές στα Αγγλικά, v) συνέπεια στις συμφωνημένες προθεσμίες, vi) έγκαιρη υποβολή εβδομαδιαίων εκθέσεων προόδου.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι θέσεις είναι διαθέσιμες τόσο στη βάση πλήρους απασχόλησης όσο και μερικής. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη δεν παρέχεται. Η περίοδος πρακτικής άσκησης κυμαίνεται από 6 εβδομάδες σε 3 μήνες και επιλεγμένες τοποθετήσεις διάρκειας ενός έτους.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για αιτήσεις υποβολής ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα:

 • Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά.
 • Σύντομη (όχι περισσότερων των 500 λέξεων) συνοδευτική επιστολή περιγράφοντας τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και εμπειρία.
 • Δύο (2) ονόματα ατόμων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους που θα μπορούσαν να παρέχουν συστάσεις.
 • Αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακού(B.Sc.) ή μεταπτυχιακού(M.Sc.) επιπέδου.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., συμπληρώνοντας τη γραμμή θέματος με LINC-Internships-2018. Μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους επικεφαλείς έρευνας του εργαστηρίου, Καθ. Μάριο Δικαιάκο και Dr. Γιώργο Πάλλη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.