Ανακοινώσεις

27/11/2019: Μικρή παράταση της τέταρτης εργαστηριακής άσκησης μέχρι 03/12/2019, 23:59.

20/11/2019: Έχει ανακοινωθεί η τέταρτη εργαστηριακή άσκηση. Ημερομηνία Παράδοσης: 29/11/2019, 23:59.

14/11/2019: Παράταση της τρίτης εργαστηριακής άσκησης μέχρι 19/11/2019, 23:59.

01/11/2019: Η δεύτερη ενδιάμεση εξέταση του μαθήματος θα γίνει στις 21/11/2019, 10:30-11:45 στην αίθουσα διδασκαλίας (ΧΩΔ01-102). Η ύλη της δεύτερης ενδιάμεσης εξέτασης περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια που έχουν διδαχθεί από το πρώτο μάθημα και εργαστήριο μέχρι και το κεφάλαιο «Πίνακες» (συμπεριλαμβανομένου).

01/11/2019: Έχει ανακοινωθεί η τρίτη εργαστηριακή άσκηση. Ημερομηνία Παράδοσης: 15/11/2019, 23:59.

17/10/2019: Έχει ανακοινωθεί η δεύτερη εργαστηριακή άσκηση. Ημερομηνία Παράδοσης: 01/11/2019, 23:59.

14/10/2019: Θα γίνουν αναπληρώσεις μαθημάτων στις ακόλουθες ημερομηνίες: Πέμπτη, 17/10/2019, 13:30-15:00 και Πέμπτη, 31/10/2019, 13:30-15:00. Και τα δύο μαθήματα θα γίνουν στην αίθουσα ΧΩΔ02-008.

14/10/2019: Η ύλη των ενδιάμεσων εξετάσεων περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια που έχουν διδαχθεί από το πρώτο μάθημα και εργαστήριο μέχρι και το κεφάλαιο «Δομές Επανάληψης» (συμπεριλαμβανομένου).

14/10/2019: Η ενδιάμεση εξέταση του μαθήματος θα γίνει στις 07/11/2019, 10:30-11:45 στην αίθουσα διδασκαλίας (ΧΩΔ01-102).

14/10/2019: Η ενδιάμεση εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει στις 06/11/2019 στην αίθουσα (ΘΕΕ01-Β103) και ώρες εργαστηρίων (Ομάδα A - 16:00-18:00, Ομάδα Β - 14:00-16:00).

02/10/2019: Έχει ανακοινωθεί η πρώτη εργαστηριακή άσκηση. Ημερομηνία Παράδοσης: 09/10/2019, 13:00 το μεσημέρι.

15/09/2019: Το αυριανό μάθημα (16/09/2019) δεν θα γίνει. Θα σας ενημερώσω στο ερχόμενο μάθημα της Πέμπτης για την αναπλήρωσή του.

02/09/2019: Καλως ορίσατε στο ΕΠΛ033. Σας ευχόμαστε καλό ακαδημαϊκό έτος