Διαλέξεις

28/11/2019 - Επανάληψη για Τελική Εξέταση

25/11/2019 - Structures και Επικοινωνία Αρχεία (συνέχεια προηγούμενου σετ διαφανειών)

21/11/2019 - Ενδιάμεση Εξέταση 2

18/11/2019 - Επικοινωνία Προγράμματος με Αρχεία (και Παραδείγματα)

Download (.pdf)

18/11/2019 - Τύποι Δεδομένων και Εγγραφές (structures)

Download slides (.pdf)
Download exercises (.pdf)

14/11/2019 - Συμβολοσειρές

Download (.pdf)

11/11/2019 - Δείκτες (Μέρος Β)

Download (.pdf)

07/11/2019 - Ενδιάμεση Εξέταση

04/11/2019 - Επανάληψη για Ενδιάμεση Εξέταση 1

31/10/2019 (αναπλήρωση) - Δείκτες (Μέρος Α)

Download (.pdf)

31/10/2019 - Πίνακες (συνέχεια προηγούμενου σετ διαφανειών)

24/10/2019 - Πίνακες

Download (.pdf)

21/10/2019 (+ αναπλήρωση) - Δομές Επανάληψης (συνέχεια προηγούμενου σετ διαφανειών)

17/10/2019 - Δομές Επανάληψης

Download (.pdf)

14/10/2019 - Δομές Επιλογής (συνέχεια προηγούμενου σετ διαφανειών)

10/10/2019 - Δομές Επιλογής (συνέχεια προηγούμενου σετ διαφανειών)

07/10/2019 - Δομές Επιλογής

Download (.pdf)

30/09/2019 - Συναρτήσεις

Download (.pdf)

26/09/2019 - Είσοδος/Έξοδος, Ειδικοί Χαρακτήρες

Download (.pdf)

23/09/2019 - Τελεστές

Download (.pdf)

19/09/2019 - Μεταβλητές

Download (.pdf)

12/09/2019 - Βασική Επεξεργασία: Εισαγωγή στη C (συνέχεια προηγούμενου σετ διαφανειών)

09/09/2019 - Βασική Επεξεργασία: Εισαγωγή στη C

Download (.pdf)

05/09/2019 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Download (.pdf)

02/09/2019 - Διαδικαστικά του μαθήματος, Συμβόλαιο του μαθήματος, Ώρες Επικοινωνίας, Διδακτικοί Στόχοι

Download (.pdf)